Contact Us
S. N. Sriramadesikan :: Official Website::
Kalaimamani Shri. S.N. Sriramadesikan
D-5, TURN BULLS ROAD,
NANDANAM
CHENNAI - 600035
TAMIL NADU
INDIA
PHONE: 91-44-24354246
Photo Gallery
SN Sri Rama Desikan
SN Sri Rama Desikan 2
Shri Rajaji - Kamba Ramayanam Translation
SN Sri Rama Desikan 3
Sanskrit translation of Vemana Padyamulu - Shri V.V.Giri
Sanskrit Translation of Bharathiyar Works
valluvar vizha
submitting of ayur veda book
kalaimamani title
With wife
SN Sri Rama Desikan 4
SN Sri Rama Desikan 5
SN Sri Rama Desikan 6
SN Sri Rama Desikan 7
Ahobila Mutt - Music Festival
Ananthasayanam Iyengar - Avvaiyar Nithi Works
Andavan Ashram
Ayur Veda Bharathi from HH Kanchi Kamakoti Peetathipathi Jagatguru Shri Jeyendra Saraswathi Swamigal
H.H. Shri Sringeri Saradha Peetam Jagatguru Bharatitheertha Sankaracharya Swamigal - Naladiyar Sanskrit Translation
Kalaimani Title from Dr. Jayalalitha
Kambaramayanam - Bala Kandam Translation shawl by Shri Rajaji
Mr. Morarji Desai - Thirukural Sanskrit translation
Naaladiyar Sanskrit Translation works
Pattupattu Translation
Receiving gold medal
S.N.Sriramadesikan 8
S.N.Sriramadesikan 9
S.N.Sriramadesikan10
S.N.Sriramadesikan 12
Sanskrit Scholar - Sri Anantasayanam Iyengar
Sanskrit Scholar by Shri V V Giri
submitting a Ayur Veda tamil Translation to the Honourable Chief Minister Dr. M. G. Ramachandran
veman
VP India
Design and Hosted By eSign,chennai
© Copyright by snsriramadesikan.com